உலக தாய்மொழி நாள் - மா சோ விக்டர்

99 Views
தமிழன்
தமிழன்
21 Feb 2022

⁣"உலக தாய்மொழி நாள்" - பற்றி
மொழியியல் மற்றும் வரலாற்று தளத்தில் இருந்து
🎙தக்கார்.ம.சோ.விக்டர் ஐயா -
அவர்கள் சிறப்புரையாற்றிய
கீவெளி கலந்துரையாடலின்
வலையொளி பதிவு :

https://t.co/3DjWkZ5ULP

தொகுப்பாளர் :
தென்புலம் நூலங்காடி

வலையொளி வளவாளர் :
பாலா எல்-யா

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next