உன் இனத்தில் யார் பெயரை சொன்னால் எதிரி குலை நடுங்குவானோ, அவனே உன் இனத்தின் தலைவன்

246 Views
Karikalan S
Karikalan S
25 Nov 2019

உன் இனத்தில் யார் பெயரை சொன்னால் எதிரி குலை நடுங்குவானோ, அவனே உன் இனத்தின் தலைவன் -

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next