இலங்கைக்கு சிங்களவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் பகுதி 1- Mahavamsam Story

62 பார்வைகள்
Karikalan S
Karikalan S
17 Jan 2020

இலங்கைக்கு சிங்களவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பதை இலங்கையின் பௌத்த புனித நூலான மகாவம்சத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு உங்களுக்காக கதைகளாக மாற்றப்பட்டு கூறப்படுகிறது

#Srilanka #HistoryOfSriLanka #Mahavamsa

மேலும் காட்ட


0 கருத்துக்கள் Sort By

கருத்துகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை