புதுவை அவர்களின் கவிதை | உரம்

44 Views
Nanni Chozhan
Nanni Chozhan
28 Jan 2021

⁣இந்தக் காணொளியை யாரேனும் நல்ல நிலைக்கு கொண்டுவரவும். ⁣ஏனெனில்
--> This has some final days war clips
--> ⁣⁣இக் காணொளியினுள் மட்டும் தான் கடற்புலிகளின் ஒஸ்கார் துணைப்படை பற்றிய ஒளிப் பதிவுகள் உண்டு.


இக்காணொளி வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
பாதுகாகவும் !!

  • Category

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments

Up next