ஆகாயத்தை நூலால் அளக்க முடியும் இந்த ஆழக்கடலை....... பாடல்

123 Views
Vijasan
Vijasan
24 Jul 2020

⁣ஆகாயத்தை நூலால் அளக்க முடியும் இந்த ஆழக்கடலை.......
24/07/2001 அன்று நடைபெற்ற கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமானத்தளம் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலில் வீரகாவியமான கரும்புலிகளுக்கு சமர்ப்பணம் இப் பாடல்

Show more


0 Comments Sort By

No comments found

Facebook Comments